Το βάθος πεδίου - ©NikosT - ©Walking in Hellas - ©Photo-News.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Το βάθος πεδίου

Το βάθος πεδίου

Στην οπτική, ιδίως όσον αφορά το φιλμ και τη φωτογραφία, το βάθος πεδίου (DOF-Depth Of Field) είναι το τμήμα μιας σκηνής που είναι ευκρινές στην εικόνα. Αν ένας φακός μπορεί να εστιάσει με ακρίβεια σε μία απόσταση, η μείωση στην ευκρίνεια είναι εμφανής σε κάθε πλευρά του DOF, έτσι ώστε ανάμεσα στο DOF το θόλωμα είναι ανεπαίσθητο υπό κανονικές οπτικές συνθήκες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη τα τοπία, μπορεί να είναι επιθυμητό ολόκληρη η εικόνα να είναι ευκρινής, έτσι ένα μεγάλο DOF είναι ενδεδειγμένο. Σε άλλες περιπτώσεις, το μικρό DOF μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό, τονίζοντας το θέμα και μειώνοντας την έμφαση στο προσκήνιο και το υπόβαθρο. Στη φωτογραφία, ένα μεγάλο DOF λέγεται συχνά βαθιά εστίαση, καθώς και μικρό DOF λέγεται συχνά ρηχή εστίαση.

Το DOF ορίζεται από την απόσταση της μηχανής από το θέμα, την εστιακή απόσταση του φακού, το f-number και το μέγεθος του format ή το κριτήριο του κύκλου έκχυσης.

Για ένα δεδομένο μέγεθος format, σε μέτριες αποστάσεις, το DOF καθορίζεται από την μεγέθυνση και το f-number του φακού. Για ένα δεδομένο f-number, είτε πλησιάσεις στο αντικείμενο είτε χρησιμοποιήσεις φακό με μεγαλύτερο DOF μειώνεται το DOF. Μειώνοντας την μεγένθυση αυξάνεται το βάθος πεδίου. Για μια συγκεκριμένη μεγέθυνση του θέματος και αύξηση του f-number (μείωση στη διάμετρο του διαφράγματος) αυξάνεται το DOF. Μείωση του f-number σημαίνει μείωση στο DOF. Όταν η "ίδια εικόνα" έχει ληφθεί σε δύο διαφορετικά μεγέθη format από την ίδια απόσταση με τον ίδιο αριθμός f με φακούς που δίνουν την ίδια οπτική γωνία, η τελική εικόνα (π.χ., σε εκτυπώσεις, ή σε μια οθόνη προβολής ή ηλεκτρονική απεικόνιση) έχει το ίδιο μέγεθος, το μικρότερο format έχει μεγαλύτερο DOF.
Στη μακροφωτογραφία χρησιμοποιούμε μικρότερα βάθη

Πολλά μικρού format συστήματα DSLR επιτρέπουν τη χρήση ίδιων φακών και σε full-frame μηχανές και σε cropped format . Αν η απόσταση του θέματος προσαρμοστεί ώστε να παρέχει το ίδιο οπτικό πεδίο στο θέμα,στον ίδιο αριθμό f και το ίδιο τελικό μέγεθος εικόνας, το μικρότερο format έχει μεγαλύτερο DOF. Εικόνες του ίδιου θέματος και ίσης απόστασης και μεγέθυνση, έχουν το ίδιο DOF. Οι τελικές εικόνες, φυσικά, έχουν διαφορετικά μεγέθη.

Περικόπτοντας μια εικόνα και μεγεθύνοντας στο ίδιο μέγεθος με μια τελική εικόνα που λαμβάνεται στις ίδιες συνθήκες είναι σαν να χρησιμοποιείς μικρότερο format υπό τις ίδιες συνθήκες, έτσι η περικομμένη εικόνα έχει μικρότερο DOF.
Όταν ρυθμιστεί η εστίαση στην υπερστιακή απόσταση, το DOF εκτείνεται από το ήμισυ της υπερεστιακής απόστασης μέχρι το άπειρο, και το DOF είναι το μεγαλύτερο δυνατό για ένα συγκεκριμένο αριθμό f. Η έλευση της ψηφιακής τεχνολογίας στη φωτογραφία έχει παράσχει πρόσθετα μέσα στο να ελέγχει την ευκρίνεια της εικόνας. Ορισμένες μέθοδοι επιτρέπουν εκτεταμένο DOF που θα ήταν αδύνατο με τις παραδοσιακές τεχνικές, και μερικές επιτρέπουν το DOF που να καθοριστεί αφού ληφθεί η εικόνα.

Φαινόμενο του διαφράγματος

Οι νέοι φωτογράφοι καλό θα ήταν να γνωρίσετε αρχικά αυτό το φαινόμενο και να το χρησιμοποιήσετε πριν από κάθε άλλη τεχνική. Αυτό ορίζει ότι για μια δεδομένη απόσταση από το θέμα και για συγκεκριμένο θέμα το βάθος πεδίου ελέγχεται κυρίως από την διάμετρο του διαφράγματος. Παρατηρείται ότι ανεβάζοντας το f-number έχουμε πιο ευκρινείς εικόνες γιατί μικραίνει το διάφραγμα (f/4 είναι μεγαλύτερο κλάσμα του f/22). Έτσι σε τοπία χρησιμοποιούμε μεγαλύτερο f-number και σε πορτραίτα μικρότερο f-number.
Μειονεκτήματα του μεγαλύτερου f-numnber είναι η μικρότερη έκθεση και η μεγαλύτερη διάθλαση (εμφάνιση νιφάδων φωτός). Αυτά είναι που μας ορίζουν και τα ανώτατα όρια για την εκμετάλλευση του φαινομένου.

Στην σελίδα DOFMaster μπορείτε να μάθετε το βάθος πεδίου σύμφωνα με τα στοιχεία που σας ζητά να βάλετε όπως την φωτογραφική μηχανή σας τον φακό σας τα μέτρα απόστασης και άλλα.


 
©copyright design and developer 2016 - 2017 ©NikosT All rights reserved
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού