Φωτογράφηση χωρίς τη θέληση μας; - ©NikosT - ©Walking in Hellas - ©Photo-News.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Φωτογράφηση χωρίς τη θέληση μας;Η προσωπικότητα ενός ανθρώπου ειναι σύνθετο αγαθό που συντίθεται από επιμέρους περισσότερα στοιχεία (ζωή, ψυχικός και συναισθηματικός κόσμος, σωματική ακεραιότητα και υγεία, οικογενειακή ζωή, ελευθερία, τιμή, φωνή, γεννητικό υλικό, γονιδίωμα, προσωπικά δεδομέα κλπ.) Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι και η εικόνα του προσώπου μας.

Οποιαδήποτε επέμβαση και φωτογράφηση αυτής της εικόνας ειναι παράνομη εφόσον γίνεται χωρίς τη συναίνεσή μας, ασχέτως αν η φωτογραφία δημοσιευτεί, παραποιηθεί, γελοιοποιηθεί κλπ.

Σύμφωνα έξάλλου με το άρ. 57 Αστικού Κώδικα (ΑΚ) όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να ζητήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί
στο μέλλον.

Είναι δυνατή και η αναζήτηση χρηματικού ποσού από εκείνον ο οποίος επενέβη παράνομα στην προσωπικότητά μας και π.χ. μας φωτογράφησε. Το εν λόγω ποσό δίδεται είτε ως αποζημίωση για οποιαδήποτε υλική ζημία είτε ως αποκατάσταση εξαιτίας της ηθικής μας βλάβης.

Ωστόσο, στο ως άνω κανόνα της παρανομίας υπάρχουν και εξαιρέσεις.

Έτσι δεν υφίσταται παράνομη συμπεριφορά εάν η εν λόγω φωτογράφηση του προσώπου μας πραγματοποιηθεί επειδή έτυχε να βρεθούμε σε μια διαδήλωση ή σε ένα τοπίο που ήθελε να φωτογραφήσει κάποιος, με τη σκέψη ότι στόχος της φωτογράφησης ήταν είτε η διαδήλωση γενικά είτε το τοπίο στο οποίο όλως τυχαία βρεθήκαμε εκείνη τη στιγμή. Ορθή είναι η άποψη ότι αντί για το Χ πρόσωπο στη φωτογραφία θα μπορούσε να είναι οποιοδήποε άλλο π.χ. το Ψ ή το Ζ πρόσωπο. Εάν όμως στόχος του φωτογράφου ήταν αυτό το συγκεκριμένο Χ πρόσωπο, είναι ορθό να δεχτούμε παρανομία παρόλο που το Χ αυτό πρόσωπο τη στιγμή της φωτογράφησης ήταν σε μια διαδήλωση ή σε ένα τοπίο.

Επίσης, ίδια περίπτωση άρσης της παρανομίας συντρέχει και επί των προσώπων της δημοσιότητας (πολιτικοί, καλλιτέχνες κλπ.) για τα οποία το ευρύ κοινό έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση αναφορικά με τον κοινωνικό τους ρόλο και τη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή. Πλην όμως η εν λόγω πληροφόρηση περιορίζεται μόνον εντός των ως άνω ορίων της κοινωνικής και
πολιτικής τους δράσης και δεν φτάνει μέχρι του σημείου της δημοσιοποίησης της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής.

(βλ. Σούρλας ΕρμΑΚ Εισαγ 57-60 αρ. 86, Φουνταδάκη σε Γεωργιάδη ΣυντΕρμΑΚ ά 57 αρ. 16-17, ΑΠ 1010/2002 ΕλλΔνη 2003, 135)


 
©copyright design and developer 2016 - 2017 ©NikosT All rights reserved
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού